fbpx

Hvad er mindfulness?

Mindfulness er et buddhistisk begreb og en evne, der handler om at være bevidst opmærksom, uden at være forudindtaget kritisk, men i stedet være interesseret og imødekommende. At være mindful er at tage udgangspunkt i hvad der er i nutiden, stedet for i hvad der kunne ske i fremtiden, eller burde have været i fortiden. Ønsket om at situationen burde-skulle være anderledes end den er, er årsag til mange vanskeligheder.

Mindfulness er en indsigtspraksis, hvor vi lærer at kigge ind i sindets natur og forstå sammenhænge, som eksempel tankernes indflydelse på følelserne og følesernes betydning for vores handlinger. Med den indsigt og forståelse kan vi bedre se, hvad vi kan ændre og hvad vi skal lære at acceptere og leve med. Når vi ser tingene som de virkeligt er, giver det os en mulighed for at vælge hvordan vi vil forholde os fremover. At opleve det valg, giver frihed og det er denne fornemmelse af frihed og indsigt der giver os livskraft.

Mindfulness er en evne vi alle har. Den kan trænes og forstærkes gennem meditation og yoga, så vi kan bruge evnen mere bevidst i vores hverdag. Man kan sige at mindfulness er en måde at tage et stort favntag med livet på, – et favntag der er præget af accept, venlighed og medfølelse, til glæde for os selv og andre.

Hvad er Mindfulness-baseret kognitiv terapi?

Mindfulness-baseret kognitiv terapi MBKT er designet til at hjælpe mennesker, der lider af gentagne depressioner og kronisk ulykkelighed. Det har også vist sig særligt virkningsfuldt i forhold til stress, angst, panik og afhængighed, men også en måde at højne sin livskvalitet og komme tættere på sig selv.

MBKT kombinerer kognitiv terapi med meditation, yoga og de holdninger der kendetegner mindfulness. Holdninger som accept, åbenhed, venlighed og medfølelse. Hjertet i dette arbejde ligger i at se sindets mønstre mere klart, og at lære at genkende, når vores humør begynder at dale, og når angsten, anspændtheden, gamle mønstre eller trangen er på vej. Det betyder, at vi kan tage det i opløbet, finde nye måder at håndtere det på og samtidig udvikle et nyt forhold til sindets humørsvingninger, til stress, angst eller andre stærke mønstre der påvirker os i hverdagen.

MBKT blev udviklet af Zindel Segal, Mark Williams og John Teasdale, og er en viderudvikling af Jon Kabat-Zinn’s 8-ugers Mindfulness-baseret stress reduktions program MBSR.

At føle sig i live.

Alle kan drage fordel mindfulness, uanset om vi har et specifikt problem eller bakser med noget mere eksistentielt. Mindfulness lærer os hvordan vi igen kan føle os i live og være engageret og finde mening i livet. Vi kender alle følelsen af ikke rigtigt at være i kontakt med os selv eller livet, især når vi har travlt eller er tynget af ansvars byrder eller sorg. I disse perioder er adgangen til vores ressourser ofte begrænset og vi kan have brug for at få hjælp til at finde vej til dem.

Mindfulness hjælper os med til at standse optrapningen af de negative handle og tanker-mønstre og lærer os at fokusere på nuet, snarere end at genopleve fortiden eller leve forud i fremtiden. At skifte ind i nutiden, er sammen med skiftet fra kritik til en venlig attitude, et af de største og mest transformerende skift vi kan lave. Glæden, medfølelsen og kærligheden opleves netop i nutiden og får os til at føle os levende.

Mindfulness er en måde at stoppe den indre kamp.

Gennem mindfulness udvikler vi vores villighed til at opleve svære følelser. Vi får efterhånden mod til at tillade selv det dårlige humør, de negative tanker og de ubehagelige fornemmelser at komme og gå, uden at kæmpe med dem. Vi opdager, at vanskelige og uønskede tanker og følelser kan holdes i bevidstheden, og se dem fra et andet perspektiv – et perspektiv, der er fyldt med venlighed, varme og medfølelse overfor de vanskeligheder vi oplever, således at vi kan rumme og omfavne os selv og efterhånden rumme og omfavne verden omkring os.

Når vi har lært at håndtere vores kvaler, vores smerte, utilfredsheden og ubehaget som en uundgåelig del af livet, kan vi leve mere frit.