fbpx

Mentorsamtale

En mentorsamtale – er individuel mindfulness og henvender sig til mennesker, der allerede praktiserer mindfulness eller har et ønske om at lære det.

I et forløb med mentorsamtaler vil den buddhistiske psykologi bag mindfulness, samt mindfulness-baseret kognitiv terapi være den metode og praksis der trænes med henblik på at skabe indsigt og forandring.

Mentorsamtaler er for personer, der gerne vil finde vejen ud af stress, angst, nedtrykthed eller lavt selvværd. Samtalerne kan også bruges til at komme klogere gennem livskriser, til at få et uudnyttet potentiale frem eller udvikle sin meditationspraksis.

Er du uddannet mindfulnesslærer (MBCT/MBSR) kan du bruge mentorsamtalerne som supervision på din undervisning, til at komme dybere ind i forståelsen af Dharmaen, til din udvikling som lærer og til din egen personlige udvikling.

Gode grunde til at vælge en mentorsamtale:

  • Du vil gerne have en personlig vejledning der retter sig specifikt til din problemstilling.
  • Du ønsker at komme i dybden og at have en tæt kontakt med dig selv.
  • Det er praktisk lettere at booke en tid, som passer dig, i stedet for at følge et hold.
  • Måske føler du dig ikke parat, til at deltage i en gruppe med mange mennesker.

Mentorsamtalerne er baseret på samarbejde, motivation og disciplin.

Hvordan adskiller mentorsamtaler sig fra terapi?

En række terapiformer har fokus på at gå tilbage i tiden og er ofte forbundet med en mere intellektuel og rationel proces med fokus på samtale og analyse. I et forløb med mentorsamtaler vil vi derimod starte der hvor du er nu, med det du gerne vil have belyst. Vi arbejder med det der foregår og med hvordan det kommer til udtryk nu og her. Når vi kan få øje på det, kan en praksis med at overkomme problemet og med at opdyrke brugbare evner starte.

Jeg ved at problemer i livet er uundgåelige, men også at de gør det muligt for os at se, hvilke evner og attituder vi skal forstærke for at overkomme dem. På den måde starter vi et samarbejde, dig, mig og problemet, lige der hvor du er. Vi observerer og undersøger hvordan det påvirker dig og hvad der er brug for, så du kan finde vejen frem.

Som mennesker har vi en række grundvilkår der gør, at vi igennem livet vil opleve livskriser, sygdom, tab, alderdom og død. Min erfaring er, at vi i mødet med disse svære perioder ofte bliver motiverede til at foretage livsafgørende forandringer. For mange af mine klienter har det været starten på deres mindfulness- og meditationspraksis.

Igennem mindfulness er det muligt at opdyrke modet til at møde nuet og dets vanskeligheder med en interesseret og imødekommende opmærksomhed. De udfordringer og vanskeligheder vi møder i livet har vi mulighed for at se mere tydeligt og klart bla. gennem meditation eller ved at være særlig opmærksom i hverdagen. Det kræver derfor villighed til at se på hvad der foregår og til at strække sig, at indgå i et mentorforløb.

Formen jeg arbejder med er inkluderende, lyttende, undersøgende og vejledende. Vi arbejder som regel med meditation og opgaver mellem sessionerne.

Grundlaget i samtalerne er mindfulness, den buddhistiske Dharma og kognitiv psykologi. ( Dharma’en er en lære om hvordan sindet, hjertet og kroppen fungerer i samspil med verden omkring os og hvordan vi med den indsigt, kan finde os tilrette i vores verden på en kærlig, medfølende, glædesfyldt og balanceret måde.)

Mindfulness gør det muligt at undersøge de tendenser, mønstre, vaner og blokeringer, der skaber vanskeligheder hos os, og mindfulness gør det muligt at optræne de særlige egenskaber der skal til, for at overkomme disse.

For mig er mindfulness meget konkret og ofte det led vi mangler, for at kunne ændre på noget. Selvom vi allerede har stor forståelse for vores historie og bevægegrunde.

To udtalelser

“Christin har med sin store erfaring og viden, en sjældent evne til at bevæge sig frit i den buddhistiske lære, den buddhistiske psykologi og mindfulnessbaserede programmer. Hun har et terapeutisk blik på ens personlige udfordringer, sådan at man kommer mere i dybden og får en personlig og vedkommende tilgang til mindfulness. I hendes sessioner er der ro og tryghed til at komme tættere på sig selv og gennem samarbejde, at få indsigt i de mønstre der forhindre ens naturlige tilfredshed, selv-tillid, ro og glæde i at komme frem.” –  mindfulness MBSR underviser

“Som topleder skal jeg forholde mig hver dag til en strøm af komplekse situationer som skal behandles hurtigt, på spinkelt grundlag, og hvor der spiller en blanding af fakta, hypoteser, erfaringer, fordomme og menneskelige relationer. Jeg skal arbejde sammen og igennem andre ledere og hjælpe til at vi udvikler hinanden. Det er lange arbejdsdage og det er mentalt krævende. Jeg kan blive slugt af strømmen og falde i reaktion frem for refleksion. En samtale med Christin vækker mig op igen ud af slipstrømmen og styrker mit overblik. Jeg kan varmt anbefale Christin som mentor, kursusleder og guide.” – topleder

Følg mit arbejde

Du skal huske at bekræfte din tilmelding, gennem den mail du lige har fået tilsendt. Se evt. i reklamer / spam.