Nordic Dharma

Navnet Nordic Dharma rummer fyldestgørende, hvad jeg baserer min personlige praksis på, men også hvad der allerede udgør fundamentet for mine undervisninger og samtaler/ mentoring.

Dharma er Buddhas lære. Kort fortalt er det en universel undervisning i hvordan sindet, hjertet og kroppen fungerer i samspil med hinanden. Det er også en vejviser for hvordan vores indre liv fungere i samarbejde med verden omkring os og hvordan vi med den indsigt kan finde os tilrette i livet på en kærlig, glædesfyldt og balanceret måde.

Mindfulness er en del af Dharma’en. Det er en nødvendig evne og en frontløber for alt forandring, men Dharma’en har meget mere at byde på. Udover mindfulness beskæftiger den sig også med etik, kommunikation, levevis, mentale tilstande, koncentration… emner der allerede indgår i mine masterclass’er og mentor forløb.

Nordic

Mindfulness og meditation bliver ofte associeret med den østlige psykologi og med elementer fra Østens natur og kultur. Men Buddhas lære er for alle.

Min intention bag Nordic Dharma er bl.a. at placere Dharma’en i Norden; midt i vores nordiske sindelag, vores traditioner, myter, kultur, naturen med vores skiftende årstider, det varierende landskab, skovene, søerne og det særlige nordiske lys. Min hensigt er at tillade Dharma’en at forbinde sig til os i norden og tage imod den, her hvor vi bor. Sådan har Buddhas lære altid taget farvet af den kultur den bliver praktiseret i. Så selvom Dharma’en er den samme og peger i én retning, er der mange veje.

Dharma lærer

Jeg er i øjeblikket i gang med en Dharmalærer træning ved Bodhi College. Her studerer jeg meditation og Dharma i konteksten af vores sekulære tidsalder og kultur. Det vil sige at vi tager udgangspunkt i Buddha’s tidlige lære, før den udviklede sig i forskellige buddhistiske traditioner og linjer. Jeg er blevet udvalgt af Christina Feldman (min mentor) sammen med tre andre meditationslærere i Norden.

Jeg håber at Nordic Dharma vil inspirerer andre til at integrere Dharma-værdier i alle aspekter af hverdagslivet.

En ung kvinde

Mentor samtaler med en ung kvinde. Hun kom til mig med ønsket om at integrere sin følsomme side, der har fået for lidt fylde og som hun var nysgerrig på. Vi har talt meget om at turde være sig selv, om hvad følelser er og at turde mærke og holde sine følelser, om at...

Jeg har brug for en pause

Jeg vil kun have 3 mentorsamtaler om dagen! 4 er for meget, 5 … så tager jeg af morgendagens ressourcer. Når jeg sidder med et menneske foran mig, er jeg helt nærværende, lyttende til det sagte og til det usagte. Jeg skal kunne høre hvad personen foran mig har brug...