Mindfulness er en oversættelse fra det gamle skriftssprog Pali, hvor det oprindelige ord var Sati. Sati betyder noget i retningen af at gen-huske, ved at være bevidst opmærksom med omtanke og dømmekraft – sådan at vi kan skelne mellem hvad der er hjælpsomt og ikke hjælpsomt. Vi gen-husker hvad vi allerede ved, at vi er levende kærlige væsner, der fungerer i samspil med livet omkring os.

Mindfulness er ganske vist et buddhistisk begreb, men det er også en evne og en kapacitet vi alle ejer, uafhængigt af religiøse, åndelige eller kulturelle overbevisninger. Mindfulness er en opmærksomhed der bevidst er orienteret mod nuet, og som giver os direkte og erfaringsmæssige oplevelser og indsigter.

Den mest velkendte definition på mindfulness i vesten kommer fra Dr. Jon Kabat Zinn: At være opmærksom på en bestemt måde: med vilje, i nuet, og uden at være kritisk.

Mindfulness opøves gennem meditation. Meditationerne kan være liggende, siddende, gående og i bevægelse, som i yoga. Gennem meditationer øves opmærksomheden i at være modtagelig og at forblive i en åben tilstand, således at den kan være rettet mod de i øjeblikket oplevede sanse fornemmelser, lyde, dufte, smage, tanker og følelser.

At leve med mindfulness, er en mulighed for at vågne op, fra et liv levet i søvne eller på autopilot – et liv baseret på vanemæssige og uvildige reaktioner. I denne opvågningsproces bliver man mere engageret, lydhør, modtagelig og nærværende, over for sig selv og andre, og får derfor lettere ved, at vælge passende beslutninger og handlinger. Den indsigt og klarhed kan føre en ind i et mere balanceret liv, i den retning man ønsker, det skal forme sig.

Mange har taget den daglige meditation til sig, som en mulighed for at samle et ufokuseret og uroligt sind og opøve en mere rolig opmærksomhed. De fleste praktiserer efter en indtalt guidning, i en gruppe eller gennem vejledning fra en trænet mindfulnesslærer. Mange fortæller at de allerede efter kort træning oplever mere ro, balance, koncentration, glæde, stabilitet, klarhed i deres liv.

Der foreligger meget forskning af forskellige mindfulness baserede programmer (ex. 8-ugers MBSR/MBCT), som viser både psykiske, fysiske, adfærdsmæssige, sociale og ikke mindst livskvalitetsmæssig forandringer.

I dag bliver mindfulness baserede kurser brugt til, og i forbindelse med, behandling af ex. depression, stress, angst, smerte, spiseforstyrrelser, koncentrations besvær, kræft, selvværds udvikling og ikke mindst for ”bare” at højne livskvaliteten, uanset hvad vi måtte have af udfordringer i et ganske almindeligt liv.

Få forspring på gode nyheder og ledige pladser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet hos Nordic Dharma.

Tak for din tilmelding. Om ikke længe vil du modtage en mail, hvor du skal bekræfte din tilmelding af nyhedsbrevet. Herefter vil du få dit første nyhedsbrev. Kærlig hilsen Christin Illeborg