20638869 illeborg@mac.com

Loving-kindness er, betragtet fra en buddhistisk kontekst, en venlighed der ikke er så optaget af hvordan vi føler, men derimod hvordan vi relaterer og forholder os til alle følelser, mennesker, begivenheder og oplevelser.

Vi behøver ikke nødvendigvis at føle os venlige for at kunne udtrykke venlighed. Derfor kan vi opleve venligheden som en uudtømmelig bundløs eller grænseløs kilde, der flyder fra hjertet.

Det grænseløse hjerte er dybt optaget af at slutte lidelse for alle levende væsner. Det vender igen og igen tilbage til hensigten om at skabe venskab med alle øjeblikkets oplevelser. Venlighed er at lære at opretholde den hensigt og lade den være en guide gennem vores indviklede og komplekse verden af følelser, relationer og handlinger.

Loving-kindness som en vej
At slå ind på vejen med loving-kindness er en invitation til at skifte fra en automatisk og vanemæssig reaktion til en levende lydhør respons, der virkelig holder af alle levende væsners forgodtbefindende – også ens eget.

I træningen af det grænseløse hjerte lærer vi at stille enkle opklarende spørgsmål når vi står midt i vores følelsesmæssige turbulente liv:
• Fører dette til lidelse eller ophør af lidelse?
• Fører dette til en dybere fornemmelse af samhørighed eller til yderligere afstand?
• Fører dette til hen imod eller væk fra det frie hjerte?

Det grænseløse hjerte vokser i takt med vores dedikation og engagement, det udvider sig og bliver efterhånden det hjem vi lever i.

Loving-kindness er den første af de 4 hjertekvaliteter der tilsammen udgør ”The four Brahma Viharas” De andre er medfølelse, glæde og ligevægt.

 

Vil du købe postkortene (A5) sælges de samlet for kr. 80,- ex porto. Skriv sms til mig og du kan betale over MobilePay 20638869

Få forspring på gode nyheder og ledige pladser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet hos Nordic Dharma.

Tak for din tilmelding. Om ikke længe vil du modtage en mail, hvor du skal bekræfte din tilmelding af nyhedsbrevet. Herefter vil du få dit første nyhedsbrev. Kærlig hilsen Christin Illeborg